Hỗ trợ trực tuyến : (0228) 3677 432Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần.


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NAM ĐÔ www.namdojsc.com - www.namdojsc.vn

Về công trình

We connect expertise across services, markets, and geographies to deliver transformative outcomes. Worldwide, we design, build, finance, operate and manage projects and programs that unlock opportunities.

Thông tin

Nhà thầu: Nam Do JSC

Tên công trình: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, huyện Thái Thụy.

Địa điểm: huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Năm hoàn thành: 2020

Chia sẻ: