Hỗ trợ trực tuyến : (0228) 3677 432Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần.


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NAM ĐÔ www.namdojsc.com - www.namdojsc.vn

Năng lực nhân sự

Năng lực nhân sự

– Tổng số 123 cán bộ nhân viên, trong đó:
Trình độ Đại học: 33 người
Trình độ Cao đẳng, Trung cấp: 10 người
Trình độ LĐPT: 80 người
Độ tuổi: Từ 25 – 50

Về công ty cổ phần xây dựng công trình Nam Đô

Với đội ngũ CBNV Công ty trẻ, khỏe, nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực kinh nghiệm, Công ty cổ phần Xây dựng công trình Nam Đô đã từng bước phát triển, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thi công của tất cả các loại hình công trình có quy mô và độ phức tạp cao.