Hỗ trợ trực tuyến : (0228) 3677 432Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần.


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NAM ĐÔ www.namdojsc.com - www.namdojsc.vn

Thành tựu & phần thưởng

Công ty cổ phần xây dựng công trình Nam Đô

Với 9 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp (kể từ ngày được cấp GCNĐKDN lần đầu ngày 20/7/2009), với đội ngũ CBNV Công ty trẻ, khỏe, nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực kinh nghiệm, Công ty cổ phần Xây dựng công trình Nam Đô đã từng bước phát triển, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thi công của tất cả các loại hình công trình có quy mô và độ phức tạp cao.