Hỗ trợ trực tuyến : (0228) 3677 432Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần.


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NAM ĐÔ www.namdojsc.com - www.namdojsc.vn

Đội ngũ lãnh đạo

Ông Nguyễn Văn Rạng

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Sinh ngày 21/4/1977
Trình độ: Kỹ sư thủy lợi
Kinh nghiệm: 20 năm

Ông Đặng Ngọc Tiện

Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty

Sinh ngày 22/8/1982
Trình độ: Kỹ sư thủy lợi
Kinh nghiệm: 13 năm

Ông Dương Hồng Lưu

Phó giám đốc công ty

Sinh ngày: 12/01/1984
Trình độ: Kỹ sư Giao thông
Kinh nghiệm: 12 năm

Ông Trần Văn Đằng

Phó giám đốc công ty

Sinh ngày: 05/10/1976
Trình độ: Kỹ sư Giao thông
Kinh nghiệm: 20 năm

Bà Trần Thị Kim Phượng

Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng

Sinh ngày: 03/4/1984
Trình độ: Cử nhân Kinh tế
Kinh nghiệm: 10 năm

Bạn muốn gia nhập với chúng tôi?

Xem thông tin về nghề nghiệp mà chúng tôi đang tuyển dụng.

Bạn muốn gia nhập với chúng tôi?

Xem thông tin về nghề nghiệp mà chúng tôi đang tuyển dụng.