Hỗ trợ trực tuyến : (0228) 3677 432Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần.


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NAM ĐÔ www.namdojsc.com - www.namdojsc.vn

Đội ngũ lãnh đạo

Ông Nguyễn Văn Rạng

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Sinh ngày 21/4/1977
Trình độ: Kỹ sư thủy lợi
Kinh nghiệm: 19 năm
Các chức vụ đã từng đảm nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nhân Bình, Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhân Bình.

Ông Chu Văn Thực

Thành viên HĐQT – Giám đốc công ty

Sinh ngày 01/10/1978
Trình độ: Kỹ sư cầu đường, cử nhân kinh tế
Kinh nghiệm: 18 năm

Ông Đặng Ngọc Tiện

Thành viên HĐQT – Phó giám đốc công ty

Sinh ngày 22/8/1982
Trình độ: Kỹ sư thủy lợi
Kinh nghiệm: 12 năm

Ông Lê Văn Thuận

Phó giám đốc công ty

Sinh ngày 12/6/1980
Trình độ: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và công nghiệp
Kinh nghiệm: 15 năm

Bạn muốn gia nhập với chúng tôi?

Xem thông tin về nghề nghiệp mà chúng tôi đang tuyển dụng.