Hỗ trợ trực tuyến : (0228) 3677 432Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần.


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NAM ĐÔ www.namdojsc.com - www.namdojsc.vn

Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành công ty

Với 9 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp (kể từ ngày được cấp GCNĐKDN lần đầu ngày 20/7/2009), với đội ngũ CBNV Công ty trẻ, khỏe, nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực kinh nghiệm, Công ty cổ phần Xây dựng công trình Nam Đô đã từng bước phát triển, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thi công của tất cả các loại hình công trình có quy mô và độ phức tạp cao.

2020
NĂM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NAM ĐÔ

Đến nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Nam Đô đã có 11 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp (kể từ ngày được cấp GCNĐKDN lần đầu ngày 20/7/2009), đội ngũ CBNV Công ty trẻ, khỏe, nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực kinh nghiệm, vốn điều lệ 20.000.000.000 đồng, sẵn sàng đáp ứng các gói thầu thi công xây dựng trên mọi lĩnh vực: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, văn hóa, hạ tầng kỹ thuật…

2018
NĂM

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Đổi tên thành Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Nam Đô, nâng vốn điều lệ lên 12.500.000.000 đồng, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp thay đổi ngày 01/6/2018.

2015
NĂM

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Đổi tên thành Công ty cổ phần Nhân Bình Nam Đô, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp thay đổi ngày 25/12/2015.

2009
NĂM

HÌNH THÀNH HOẠT ĐỘNG

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Nam Định được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 20/7/2009