Hỗ trợ trực tuyến : (0228) 3677 432Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần.


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NAM ĐÔ www.namdojsc.com - www.namdojsc.vn

Về công trình

Cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn sông Luộc, sông Hóa từ An Khê đi An Mỹ (ĐH.72), huyện Quỳnh Phụ

Thông tin

Nhà thầu: Nam Do JSC

Tên gói thầu: Xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn sông Luộc, sông Hóa từ An Khê đi An Mỹ (ĐH.72), huyện Quỳnh Phụ (hạng mục: Đoạn từ Km14+884 đến Km16+230).Gói thầu: Xây lắp công trình thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp đường cứu hộ, cứu nạn sông Luộc, sông Hóa từ An Khê đi An Mỹ (ĐH.72), huyện Quỳnh Phụ (hạng mục: Đoạn từ Km14+884 đến Km16+230).

Địa điểm: Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Năm hoàn thành: 2019

0 bình luận

Viết bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *