NAM ĐÔ


Nam Đô xây dựng công trình
Qua bao năm tháng, vươn mình đi lên
Khẳng định vững chắc cái tên
Thương hiệu xây dựng, có trên mọi miền
Chất lượng là thứ đầu tiên
Công ty hướng tới ưu tiên hàng đầu
Đảm bảo chất lượng bền lâu
Dẫu có bão táp cũng đâu việc gì
Công trình dù có khó chi
Đồng cam cộng khổ việc gì cũng xong
Anh em trên dưới đồng lòng
Chung tay góp sức chỉ mong hoàn thành
Làm …chẳng phải vì thanh danh
Làm …mà đâu tiếc tuổi xanh qua rồi
Tôi nghe trong ngực bồi hồi.
Nam Đô hai tiếng sáng ngời trong tôi.
                                             Đặng Thị Bích
                                                          Nhân viên phòng Tài chính Kế toán